Home » Impact » Circulaire gebouwen en infrastructuur nu » Hergebruik bestaande gebouwen

Hergebruik bestaande gebouwen

Hergebruik van bestaande gebouwen is urgenter dan ooit! Het biedt kansen om de milieu-impact van bouwen aanzienlijk te verkleinen en cultureel erfgoed te behouden. Gelukkig zien we steeds meer een omslag in de waardering van bestaande gebouwen en materialen, ook door de stijgende prijzen voor grondstoffen, materialen en energie. Leegstand en veranderende wensen en eisen van gebruikers vragen om meer adaptiviteit. Met onze brede expertise en ervaring begeleiden we opdrachtgevers bij renovaties of transformaties naar toekomstbestendige gebouwen.

Binnenhof

Onderzoekend ontwerpen

Een gebouw renoveren en/of herbestemmen is een kennisintensieve opgave. Al in een vroeg stadium is het belangrijk de kwaliteiten en prestaties van een bestaand gebouw en de elementen daarin op de juiste waarde te schatten. Onze kennis van materialen, bouwtechnieken en processen zetten we hier graag bij in. Met respect voor het monument ontwerpen we graag de passende verduurzamingsingrepen met oog voor detail, het gewenste comfort en het gebruik. Door een juiste interpretatie kan het potentieel van het bestaande gebouw optimaal worden benut en in balans worden gebracht met uw ambities. Deze werkwijze noemen we ‘onderzoekend ontwerpen’.

Integraal samenwerken

Binnen de bestaande gebouwde omgeving is integraal samenwerken cruciaal. Zeker bij unieke projecten met een hoog technisch profiel of gebouwen met een monumentale status. Met onderzoek, analyse, rekenkracht, creativiteit en samenwerking kunnen wij vanuit verschillende invalshoeken concepten en oplossingen ontwikkelen en in de praktijk waarmaken. We zoeken graag de samenwerking met projectteampartners zoals architecten hierin op.

Methoden en instrumenten

Voor onze adviezen maken we gebruik van verschillende in huis ontwikkelde methoden en instrumenten. Zo geeft onze quickscan snel en op methodische wijze inzicht in de kansen, mogelijkheden en consequenties voor herontwikkeling en verduurzaming. Met behulp van onze circulariteitstool brengen we in kaart welke elementen in een bestaand gebouw kansrijk zijn voor hergebruik. De MIM-tool berekent eenvoudig de milieu-impact van onze ontwerpen zodat we kunnen sturen op duurzame oplossingen. Waar nodig zetten we BIM-modellen breed in; van visualisatie tot exploitatie.

Nieuwe ABT-uitgave: Bestaande Gebouwen Toekomstbestendig

Projecten

DSM hoofdkantoor

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

Herontwikkeling hoofdkantoor DSM Maastricht

In dit bijzondere project van vastgoedontwikkelaars EDGE en 3W real estate, worden de voormalige Euroscoop en rijksmonument De Ambachtsschool herontwikkeld tot een duurzaam en innovatief kantoorgebouw.
Binnenhof

Renovatie Binnenhof

Renovatie Binnenhof

De grootschalige renovatie van het Binnenhof is in volle gang. Het kloppende hart van onze democratie wordt aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt ABT de constructieve, geotechnische en bouwkundige uitwerking voor de gebouwdelen van de Raad van State, en de constructieve en geotechnische uitwerking voor de gebouwdelen van de Eerste Kamer.
C30 canopy

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Het C30-gebouw is een Rijksmonument van 25.000m² BVO. Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1916, de uitbreidingen uit 1928 en 1929. Het was oorspronkelijk onderdeel van het hoofdkantoor van Shell, nu is het onderdeel van de Shell Campus Den Haag. Tussen 2018 en 2022 is het gebouw gerenoveerd en verduurzaamd. Een intensief proces met een hoog ambitieniveau. Gedurende het uitvoeringproces heeft ABT als Architect of Record voor Shell gewerkt.
Staatsman

Staatsman

Staatsman

Het Statenzaalcomplex van het voormalige provinciehuis in Zwolle is volledig verbouwd tot grand-café, hotel en hostel Staatsman. In opdracht van Gemeente Zwolle voerde ABT de haalbaarheidsstudie uit naar de verduurzaming van het monumentale pand. In de ontwerpfases volgend op deze studie was ABT verantwoordelijk voor de bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de bouwkosten advisering.
Hoog Lindoduin galerijflat

Transformatie Hoog Lindoduin

Transformatie Hoog Lindoduin

Het markante woongebouw Hoog Lindoduin is in opdracht van Vestia grootschalig vernieuwd en verduurzaamd. De galerijflat met 182 woningen is gasloos gemaakt en werd sterk verbeterd op het gebied van woningplattegrond, wooncomfort, geluidsisolatie, brandveiligheid en esthetische uitstraling. Het gebouw werd tot op het bestaande betonnen casco uit 1963 gestript, maar de hoofddraagconstructie bleef intact. ABT was integraal technisch adviseur.
Bajeskwartier © BKO

Bajeskwartier

Bajeskwartier

Een inspirerende buurt met woningen, een school, kantoren en horeca op de plek van de voormalige ‘Bijlmerbajes’. De gevangenis bestond uit zes hoge torens die verbonden werden door een 280 meter lange gang. In 2016 sloot de gevangenis haar deuren en werd het plan voor stedelijke herontwikkeling gemaakt. ABT werkt samen met BAM Advies & Engineering sinds 2018 als constructief en geotechnisch adviseur aan acht van de zestien gebouwen.