Home » Specialisten » Frank Hofmans

Frank Hofmans

Adviseur
Contact +31 6 20 59 56 25
f.hofmans@abt.eu
Kennisgebieden
"Per direct dienen we onze (bestaande) gebouwen zo te gaan ontwikkelen dat ze adaptief, circulair en klimaatpositief zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we dat alleen met integrale (keten)samenwerking en kennisdeling voor elkaar krijgen."

Even voorstellen

Ik ben Frank Hofmans en werk als adviseur bij ABT. Na mijn studie Bouwkunde ben ik in 2004 direct gestart bij ABT. Ik richt mij volledig op advisering rond bestaande gebouwen. Ik vind het heerlijk om in een vroeg stadium vanuit verschillende invalshoeken te sparren over en richting te geven aan de kansen en mogelijkheden van bestaande unieke gebouwen. Vooral monumenten dagen uit. Belangrijk daarbij voor mij zijn een leuk integraal team, respectvolle samenwerking, ruimte voor creativiteit, goed onderzoek en zorgvuldige analyse.

Wat doe ik bij ABT

In de rol als projectverantwoordelijke of ontwerpleider ben ik betrokken bij veel verschillende projecten. Bij bestaande bouw begint het proces meestal met een haalbaarheidsonderzoek, wat zich verder ontwikkelt tot een ontwerp- en daarna uitvoeringsproces.

Naast deze rol heb ik tien jaar in het MT van de kennisgroep Bouwkunde gezeten. Waarbij ik ook de rol van leidinggevende vervulde. De afgelopen jaren ben ik me weer meer op projecten gaan richten. Daarnaast ben medetrekker van de kennisgroep Bestaande Gebouwen.

Mijn toekomstdroom

Per direct dienen we onze (bestaande) gebouwen zo te gaan ontwikkelen dat ze adaptief, circulair en klimaatpositief zijn. Dat vraagt om kennis van techniek en processen, gebruik van slimme methodes, creativiteit en ontwerpkracht. Ik ben ervan overtuigd dat we dat alleen met integrale (keten)samenwerking en kennisdeling voor elkaar krijgen.

Hergebruik van gebouwen, of delen daarvan, in plaats van sloop en nieuwbouw, is een enorme stap in het verkleinen van de afvalstroom en daarmee de milieubelasting. Dit besef dringt gelukkig op dit moment door in de markt. Het gaat er voor zorgen dat het op verantwoorde wijze toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen steeds vanzelfsprekender wordt of op zijn minst zorgvuldig wordt overwogen. Hier zet ik mij en mijn jarenlange ervaring heel graag voor in.

In het artikel ‘Hergebruik bestaande gebouwen urgenter dan ooit’ licht ik mijn visie op dit onderwerp verder toe.