Home » Kennisgebieden » Klimaatadaptie, circulariteit en duurzaamheid

Klimaatadaptie, circulariteit en duurzaamheid

The Natural Pavilion

Klimaatadaptie, circulariteit en energie zijn thema’s die belangrijker zijn dan ooit. Bij ABT sturen we bewust op onze impact. We besteden veel aandacht aan gebruik van natuurlijke krachten en materialen. Daarnaast zetten we ons in om de bestaande waarde van gebouwen te behouden door te sturen op circulaire principes, zoals hergebruik van materialen.

ABT levert een bewuste en actieve bijdrage aan het duurzame gebruik van deze natuurlijke krachten en materialen door:

  • een advies over duurzaam gebruik van energie en materialen uit te brengen – van de initiatieffase tot aan hergebruik;
  • integrale concepten toe te passen;
  • de milieu- en energieprestatie meetbaar te maken waardoor er actief en integraal in het ontwerp gestuurd kan worden.

Circulair materiaalgebruik

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is volop in gang. ABT ziet veel kansen voor de bouw in circulair materiaalgebruik. Daarom doen we veel onderzoek naar de potentie van hergebruikte en biobased materialen en de verduurzaming van bestaande materialen. Zo ontdekken we vroegtijdig kansen voor toepassing circulaire materialen, is recent de rekentool ‘groen beton’ ontwikkeld en een eigen extensie voor Revit om de milieu-impact van een constructie te bepalen.

Energie

ABT past de nieuwste technieken toe voor een energie-efficiënt gebouw. Daarbij staat de gebruiker centraal. Denk hierbij aan:

  • advies over de huidige BENG-regelgeving met betrekking tot energieprestatie – en hoe hieraan te voldoen;
  • onderzoek naar de verschillende vormen van energieopslag (bijvoorbeeld in een ijsbuffer om zowel korte als lange termijn energieopslag in gebouwen te integreren;
  • realisatie van windturbines in binnen- en buitenland – op dit moment al 2.800.

Certificeringen duurzaamheidsprestatie

De duurzaamheidsprestatie van een gebouw is inzichtelijk te maken door een BREEAM-, LEED-, GPR- of WELL-certificering. ABT kan deze certificeringen zowel inhoudelijk als procesmatig verzorgen, maar heeft ook geaccrediteerde BREEAM-, LEED-, GPR Gebouw en WELL professionals in huis. Zo staat ontzorgen tijdens het hele traject centraal: van het maken van berekeningen tot aan de commissioning van de installaties.

Afbeelding © ScagliolaBrakkee