Home » Impact » Circulair in de toekomst » Gebruikerscomfort

Gebruikerscomfort

Of een gebouw duurzaam en comfortabel is hangt af van veel verschillende factoren. Bij ABT kijken we hier vanuit een breed spectrum naar. Duurzaamheidsaspecten zoals het energiegebruik, materiaal, circulariteit, de catering en mobiliteit zijn belangrijk in onze ontwerpen. Echter, boven al deze aspecten staat het gebruikerscomfort. Een gebouw moet naadloos aansluiten op de functie die het heeft. Dit is soms heel generiek zoals een flexibel kantoorgebouw en soms heel specifiek zoals een theater of museum. Het is pas echt duurzaam als het veelvuldig en met veel plezier wordt gebruikt.

Nieuwe rechtbank Amsterdam

Specifieke gebouwen

Bij specifieke gebouwen blijft de functie over vele jaren gelijk. Er zijn weinig wijzigingen. Dit maakt dat er anders wordt omgegaan met het materiaalgebruik en de circulariteit ervan. Er wordt gekozen voor materialen die een lange levensduur hebben en geheel worden opgebruikt. De ruimten en bijbehorende installaties worden toegespitst op de gebruikers en volledig geoptimaliseerd.

Museum of Contemporary Art

Het nieuwe Museum of Contemporary Art in Amsterdam wordt ontworpen voor 150 jaar. Alle keuzes worden integraal over de volledige levensduur gemaakt. Zo hebben we zorgvuldig per gebouwdeel nagedacht over de constructie waarbij embodied energie, energiegebruik en exploitatie in kaart is gebracht.

Generieke gebouwen

Voor generieke gebouwen hanteren we een hele andere benadering. We weten dat het gebruik van kantoorvastgoed zeker iedere tien jaar wijzigt, waarom dan een vast minimaal installatieconcept maken? Door modulaire, generieke oplossingen te hanteren maken we flexibel (her)gebruik mogelijk en realiseren we een verhoogd comfort.

Rechtbank Amsterdam

In de nieuwe Rechtbank Amsterdam wordt de lucht gedistribueerd door middel van grote luchtkanalen die een ring vormen. Door het hele gebouw kan er op de ring worden aangesloten. De ring is overal gelijk in grootte. De capaciteit is dus overal toereikend. Wanneer er iets wijzigt in het gebouw wordt het luchtsysteem niet verstoord en blijft het hele gebouw comfortabel. Het systeem heeft een simpele maar zeer doeltreffende, gebruiksvriendelijke regeling. Hetzelfde principe is toegepast in de nieuwbouw Science Campus Leiden.

Zorgvuldig nadenken over gebruik en slim engineeren brengt bruikbare, duurzame en comfortabele gebouwen. Nu en in de toekomst.

Meer weten over gebruikerscomfort in een bestaand of nieuw gebouw? Neem contact op met een van onze specialisten.