Energietransitie

Stikstof en beschikbare elektriciteit zijn de urgente problemen van vandaag. Vooral de elektriciteitscapaciteit blijft de komende jaren een forse uitdaging.  Monodisciplinaire oplossingen kosten, als ze al werken, veel geld en tijd en hebben maar zeer beperkt effect. ABT benadert de energietransitie transdisciplinair. Hiermee realiseren we een gezondere gebouwde omgeving zonder aardgas, met minimale impact op het bestaande elektriciteitsnetwerk in bestaande en nieuwe gebouwen.

Bestaande steden

Terwijl de aandacht veelal uit gaat naar bestaande gebouwen is er een nog grotere kwestie: de bestaande infrastructuur. De veranderbaarheid van onze steden boven de grond (gebouwen en wegen) is al zeer beperkt. Het volledig veranderen van de technische infrastructuur onder de grond is onwaarschijnlijk. We hebben dus oplossingen nodig die de bestaande en nieuwe bovengrondse infrastructuur (gebouwen) transformeert, zonder de bestaande ondergrondse infrastructuur te belasten.

In der Beschränkung zeigt sich der Meister

Het stapelen van oplossingen heeft ons de afgelopen jaren niet gebracht wat we hadden gehoopt. Het energiegebruik neemt niet of nauwelijks af en het leidt tot meer materiaalgebruik. Het is tijd om anders te kijken. Geen gebouwen meer ontwerpen vanuit de gedachte “wat kunnen we allemaal doen?” maar vanuit de filosofie “wat moeten we nu écht doen?”

Door simulaties te combineren met slimme sensor- en regeltechniek kunnen we gezondere gebouwen ontwerpen met minder installaties. Dus besparen op materiaal en elementen die energie gebruiken, onderhoud nodig hebben en slijten. Onze gebouwen worden gezonder, ecologischer en economischer.

Onderzoek

ABT draagt actief bij aan onderzoek om de energietransitie te versnellen. Zo hebben we binnen onderzoeksproject TKI-OLEC gekeken hoe we vijfde generatie warmtenetten, bestaande uit lokale energieclusters van lage temperatuur warmtebronnen, technisch, financieel en organisatorisch makkelijker mogelijk maken.

Bij het RVO/Topsector Energie project TESN118068 hebben we aangetoond en berekend dat door toepassing van het natuurlijke klimaatconcept Earth, Wind & Fire in de gestapelde woningbouw flink wat energie bespaard kan worden.