Home » Impact » Minimaliseren footprint » Verduurzamen van beton

Verduurzamen van beton

Om de milieu-impact van gebouwen en andere constructies drastisch te verminderen, is innovatie op het gebied van beton essentieel. In het streven naar CO2-neutrale betonconstructies pakt ABT een proactieve rol.  Samen met onze opdrachtgevers, betonfabrikanten en grondstofleveranciers werken we mee aan innovatieve ontwikkelingen rondom het verduurzamen van beton. Wij ondersteunen dit onderzoek met kennis, beproevingen en nieuwe technologieën. Vanuit een gezamenlijke drive maken we onze ambities ook waar in de praktijk.

ABT en Voorbij Prefab beton casco

Duurzame betonmengsels

Gezien de hoge CO2-emissie bij het productieproces van portlandcement zijn wij al sinds 2018 actief met het ontwikkelen van alternatieve bindmiddelen als vervanger van portlandcement. Bovendien zal, volgens onze inschatting, vliegas en hoogovenslak steeds schaarser worden door inkrimping van de kolenindustrie en verduurzaming van de staalindustrie.

Daarom ontwerpen wij al betonsamenstellingen op basis van reactief circulair materiaal en vulkanisch as. Niet alleen het alternatieve bindmiddel is belangrijk bij het ontwerp van een duurzaam betonmengsel. Het gaat ook om het optimaliseren door middel van een juiste korrelpakking op de grovere én de fijne fracties, en het toepassen van circulair toeslagmateriaal en reactieve vulstoffen.

ABT droeg met succes bij aan een duurzame betonsamenstelling voor het productieproces van Excluton en Voorbij Prefab. Dankzij dit mengsel reduceerde Voorbij haar CO2-emissie met 44%.

Lees meer over alternatieve bindmiddelen (onepager)

CO2-winst met alternatieve wapening

In veel betonnen constructies wordt stalen wapening toegepast. Daar liggen zeker kansen voor alternatieve wapening met een lagere CO2-uitstoot zoals basalt of glasvezels. Ten opzichte van nieuw geproduceerd staal is de CO2-footprint van basaltvezelwapening een factor 2 lager. Het materiaal is bovendien ongevoelig voor corrosie. In de afgelopen jaren hebben we onze expertise door diverse onderzoeken versterkt.  Zo hebben wij een pilot uitgevoerd voor Rijkswaterstaat met een toepassing in geluidsschermen. Voor Artis hebben we onderzocht of basaltwapening in de nieuwe zoutwater aquaria toegepast kan worden.  Gezien het toenemend aantal vragen dat ons bereikt heeft de innovatie de interesse gewekt van opdrachtgevers en bouwers.

Lees meer over alternatieve wapening (onepager)

MKI koploperwaarden Betonakkoord

Onze brede expertise en betrokkenheid bij innovaties was reden voor het Betonakkoord om ABT in opdracht te geven te onderzoeken welke ‘koploperwaarden’ met ingang van 2023 en 2025 in de contracteisen kunnen worden opgenomen. Wij hebben hiervoor sectorbreed verschillende bedrijven ondervraagd naar hun toegepaste implementaties van verduurzamingsmaatregelen. Begin 2022 hebben wij de resultaten gepresenteerd in het rapport ‘Koploperaanpak Betonakkoord; onderbouwing koploperwaarden’.

Onepager hergebruik betongranulaat