Home » Kennisgebieden » Houtfysica

Houtfysica

Houtfysica

De afgelopen jaren is het bouwen met biobased materialen duidelijk in opkomst. Omdat we Paris Proof willen bouwen met natuurlijke materialen. Bijvoorbeeld met hout, een van de oudste bouwmaterialen. Opdrachtgevers, projectontwikkelaars, architecten en aannemers, alle schakels in de bouwkolom hebben er nu (weer) volop interesse voor.

Andere eigenschappen

De toepassing van biobased materialen heeft een nadrukkelijke keerzijde: biobased materialen zijn veelal biologisch afbreekbaar en daarmee kwetsbaar voor de inwerking van bijvoorbeeld vocht, schimmels en insecten, zonlicht en erosie. Daarnaast hebben ze doorgaans andere eigenschappen dan de reguliere bouwmaterialen. Zo zijn ze niet onbrandbaar, hebben ze een lichter gewicht en zijn ze niet-uniform van structuur. Als we echt duurzaam willen bouwen dan is het noodzakelijk dat we niet alleen kijken naar de duurzaamheid vanuit de CO2-impact en het grondstofgebruik (sustainability), maar zeker ook naar de duurzaamheid vanuit het aspect levensduur, onderhoud en kwaliteit (durability).

Fysische kennis over hout

Vanwege de biologische afbreekbaarheid van natuurlijke materialen is het belangrijk om de fysische aspecten in een ontwerp goed te beschouwen. Zo is een berekening van de hygrische aspecten van een gebouw noodzakelijk zodat vocht geen kans krijgt om de materialen aan te tasten. Er is extra aandacht én kennis over hout nodig voor de akoestische berekeningen en details. Ook de brandveiligheid vraagt een bredere benadering dan bij traditionele materialen. De vraagstukken vanuit bouwfysica concentreren zich rond het oplossen van knooppunten en details.

Door de opkomst van nieuwe materialen (staal, steen en kunststoffen) is, in Nederland, de meeste vakkennis over het bouwen met hout en biobased materialen verdwenen.

Bij ABT hebben wij bouwfysische specialisten met specifieke kennis over de fysica van hout. Deze expertise hebben we gebundeld en noemen we ‘houtfysica’. U vindt hieronder een aantal concrete biobased projecten. Heeft u vragen, neem gerust contact op met een van onze houtfysica specialisten. U vindt ze onderaan deze pagina.

Hout Totaaladvies

Binnen Oosterhoff hebben een aantal werkmaatschappijen hun specifieke expertise en ervaring gebundeld om houtprojecten succesvol duurzaam, haalbaar en maakbaar te maken. Onder de naam Hout Totaaladvies werkt ABT hierin samen met bbn, Huygen en Adviesbureau Lüning.

Hout Totaaladvies is er speciaal voor opdrachtgevers, projectontwikkelaars, architecten en aannemers die hun duurzaamheidsambities willen verwezenlijken. Zo krijg je grip op proces, kosten en techniek en staat dankzij deze integrale aanpak niets een duurzaam houten gebouw nog in de weg. Meer weten? Neem contact met ons op of neem een kijkje op Hout Totaaladvies.