Home » CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

De missie van ABT is: ‘Het leveren van een creatieve en innovatieve bijdrage aan de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden.’ Deze missie vormt de basis voor onze duurzame bedrijfsvoering en ons advieswerk. ABT is een partner in duurzaamheid in ieder aspect!

 

 Onze CO2-reductiedoelstellingen zijn:

Wisselwagenpark De wisselauto’s worden allemaal elektrische auto’s. Wisselwagenpark uiterlijk 2025 elektrisch/emissievrij.
Leasewagens Met ons mobiliteitsbeleid, gericht is op gebruik van 1e klas OV wordt het leasewagenpark verder ingekrompen. Nieuwe leasewagens zijn elektrisch. Leasewagenpark uiterlijk 2025 elektrisch/emissievrij.
Visie thuiswerken We werken intensief samen. We treffen elkaar regelmatig op kantoor. Thuiswerken kan voor iedere ABT’er.
Visie bedrijfsvoering voor de komende 5-10 jaar. We hebben ideeën over smart grid, over PV over windmolens etc. Deze hebben allemaal invloed op het beginpunt, de stroomvoorziening voor het pand. Er moet een visie ontwikkeld worden voor de komende 5 tot 10 jaar op een aantal aspecten: elektrisch wagenpark, gasloos verwarmen, PV opwekking etc.
Verbouw kantoor Delft Onder andere van het gas af en optimaliseren installaties.
100% vegetarische lunches door cateraar van ABT De cateraar verzorgt uitsluitend vegetarische lunches en versnaperingen.
100% vegetarische maaltijden bij bedrijfsbijeenkomsten Tijdens eigen bedrijfsbijeenkomsten verzorgen we vegetarische maaltijden.
Groene stroom voor leaserijders Leaserijders stimuleren tot een groene stroomcontract voor laadpaal thuis.

 

 

CO2-bewust certificaathttps://abt.eu/wp-content/uploads/2024/01/Samenvatting-2e-helft-2023.pdf

2023

2022

2021

2020

2019

2018