Home » Markten » Commercieel vastgoed

Commercieel vastgoed

Fenixloodsen Rotterdam

Gebruikers verwachten van kantoren, winkels, horeca en woningbouw meer dan ooit kwaliteit. Alles moet kloppen bij succesvol commercieel vastgoed; van de daglichtinval en het binnenklimaat tot aan de juiste voorziening en ‘look and feel’. De komende jaren ligt de focus vooral op het verduurzamen van gebouwen en herbestemming van bestaand vastgoed.

Het realiseren van multifunctionele gebouwen, bestaand of nieuw, die zo min mogelijk energie verbruiken is de technische uitdaging voor commercieel vastgoed. Het gevolg van deze trend is dat aan de constructies en installaties van gebouwen hoge eisen worden gesteld. Alleen, duurzaamheidsmaatregelen kosten vaak geld. Hoe kunnen we een gebouw duurzamer maken en zorgen dat het geld oplevert? Hoe maken we dit meetbaar? Dat berekent ABT met een speciaal hiervoor ontwikkelde tool die de kosten van de verschillende BREEAM-credits inzichtelijk maakt. Ook ventilatiesystemen worden complexer omdat ze in een woning, kantoor en winkel een aangenaam binnenklimaat moeten realiseren.

Projecten

Een mooi voorbeeld van een multifunctioneel gebouw zijn de Fenixloodsen in Rotterdam. ABT was als constructief en geotechnische adviseur betrokken bij de vernieuwbouw van dit project. Op en onder de uit 1920 daterende loodsen is een programma gepland van woningen, opleidingen, retail en een parkeergarage. Ook is ABT betrokken bij het project Jonas in Amsterdam, een woongebouw met daarnaast commerciële functies zoals een filmzaal, horeca en commerciële ruimten. ABT heeft het ontwerp van Jonas integraal benaderd en wij zijn dan ook erg trots dat het ontwerp als één van de eerste woongebouwen van Nederland het BREEAM-outstanding certificaat heeft ontvangen.

Projecten

Jonas’

Jonas’

Een multifunctioneel gebouw met een zeer vernieuwend woonconcept. Jonas' is een duurzaamheidsicoon in IJburg. Het project is een ontwikkeling van Amvest, ontworpen door Orange Architects in samenwerking met ABT en Felixx Landscape Architects and Planners. Het is gerealiseerd door Ballast Nedam West. ABT droeg zorg voor het integraal technisch ontwerp.
C30 canopy

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Shell-campus: verduurzaming en renovatie C30

Het C30-gebouw is een Rijksmonument van 25.000m² BVO. Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1916, de uitbreidingen uit 1928 en 1929. Het was oorspronkelijk onderdeel van het hoofdkantoor van Shell, nu is het onderdeel van de Shell Campus Den Haag. Tussen 2018 en 2022 is het gebouw gerenoveerd en verduurzaamd. Een intensief proces met een hoog ambitieniveau. Gedurende het uitvoeringproces heeft ABT als Architect of Record voor Shell gewerkt.
Hoog Lindoduin galerijflat

Transformatie Hoog Lindoduin

Transformatie Hoog Lindoduin

Het markante woongebouw Hoog Lindoduin is in opdracht van Vestia grootschalig vernieuwd en verduurzaamd. De galerijflat met 182 woningen is gasloos gemaakt en werd sterk verbeterd op het gebied van woningplattegrond, wooncomfort, geluidsisolatie, brandveiligheid en esthetische uitstraling. Het gebouw werd tot op het bestaande betonnen casco uit 1963 gestript, maar de hoofddraagconstructie bleef intact. ABT was integraal technisch adviseur.
Staatsman

Staatsman

Staatsman

Het Statenzaalcomplex van het voormalige provinciehuis in Zwolle is volledig verbouwd tot grand-café, hotel en hostel Staatsman. In opdracht van Gemeente Zwolle voerde ABT de haalbaarheidsstudie uit naar de verduurzaming van het monumentale pand. In de ontwerpfases volgend op deze studie was ABT verantwoordelijk voor de bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en de bouwkosten advisering.
Bajeskwartier © BKO

Bajeskwartier

Bajeskwartier

Een inspirerende buurt met woningen, een school, kantoren en horeca op de plek van de voormalige ‘Bijlmerbajes’. De gevangenis bestond uit zes hoge torens die verbonden werden door een 280 meter lange gang. In 2016 sloot de gevangenis haar deuren en werd het plan voor stedelijke herontwikkeling gemaakt. ABT werkt samen met BAM Advies & Engineering sinds 2018 als constructief en geotechnisch adviseur aan acht van de zestien gebouwen.