Home » Kennisgebieden » Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

Nieuwe rechtbank Amsterdam

Een gezonde, veilige, duurzame en comfortabele leefomgeving staat bij ABT voorop. Vanuit de bouwfysica bedenken wij oplossingen voor vraagstukken die voortkomen uit een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals de energiecrisis. Maar hebben ook aandacht voor duurzame materialen zoals bouwen in hout, de stikstofcrisis en de toenemende vraag naar comfort en veiligheid. Dit zien we terug bij zowel nieuwbouw, de bestaande gebouwde omgeving als monumentale gebouwen.

ABT werkt vanuit een benadering waarbij omgeving, gebouw en gebruiker als een samenhangend geheel worden beschouwd. Door deze werkwijze zijn wij in staat om comfort en het menselijk welbehagen bewust een plek te geven in het ontwerpproces. Doordat we integraal en multidisciplinair werken, kunnen we nieuwe technische oplossingen of technologische ontwikkelingen direct uitwerken en toepassen.

We adviseren en ondersteunen architecten, overheden, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces.

(steden)bouwfysica

Te hoge of juist te lage temperaturen, tocht, vervuilde lucht en lekkages. Maar ook te veel direct zonlicht, te weinig daglicht, windhinder, schimmel en geluidsoverlast: het zijn allemaal zaken die op zichzelf misschien onschuldig lijken, maar die de gezondheid of het comfort van de mens negatief beïnvloeden, of leiden tot schade aan gebouwen en constructies. Het zijn stuk voor stuk zaken die te voorkomen zijn door juiste advisering. Wij beschikken over de benodigde expertise en breiden deze voortdurend uit. Zo adviseren we over nieuwe ontwikkelingen zoals dampopen constructies, hybride ventilatie, biobased materialen en bouwen in hout. Voor het project Mate, een nieuwbouw hotel aan de Van der Madeweg in Amsterdam, wordt bijvoorbeeld de toren met hotelkamers met houten modules ontworpen.

Akoestiek

Geluid is van belang voor ons comfort en gezondheid. Geluidhinder van buiten zoals van wegverkeer, spoorwegen en industrieën, maar ook geluidhinder binnenshuis moet beheerst worden. Daarbij is de geluidwering van de gebouwschil en tussen ruimten belangrijk, maar ook het beperken van de geluidsbron zoals bij het geluid van technische installaties. De afwerking van de ruimten is van belang om een goede ruimteakoestiek en spraakverstaanbaarheid te realiseren. Naast de reguliere gebouwde omgeving werken we vooral aan bijzondere gebouwen zoals musea, laboratoria, atria en podiumzalen. Hierin adviseren we door middel van geavanceerde software. Voor het project MCA, een museum in Amsterdam, is geavanceerde software gebruikt in het auditorium zodat in verschillende configuraties van de ruimte een goed akoestisch comfort bereikt kan worden.

Brandveiligheid

Veiligheid is een wezenlijk onderdeel bij het ontwerp, bouw en beheer van gebouwen. De eisen ten aanzien van brandveiligheid hebben invloed op het ontwerp, onder meer voor de indeling in brand- en rookcompartimenten en de mogelijkheid tot vluchten. Daarnaast zijn eisen vanuit brandveiligheid van invloed op keuzes voor materialen en afwerkingen, maar ook op de specifieke detaillering.

ABT begeleidt het ontwerpproces door advisering direct aan tafel, het opstellen van een brandveiligheidsconcept of het opstellen van een integraal plan brandbeveiliging. Onze advisering is integraal afgestemd op het ontwerp en het gebruik van het gebouw. We kijken hierbij vaak voorbij de regelgeving naar bijvoorbeeld het waarborgen van bedrijfscontinuïteit of het voorkomen van imagoschade. Voor niet-standaard gebouwen maken we maatwerkoplossingen. We maken dan gebruik van gelijkwaardige oplossingen op basis van Fire Safety Engineering. Zo is voor de nieuwe rechtbank in Amsterdam een brandveilig gebouw gerealiseerd met de gewenste architectuur en openheid van het gebouw.

Beeld © Fernando Guerra FG+SG